Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 92 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Eva Biaudet ja Heimo Laaksonen sekä varalle valtuutetut Mirita Saxberg ja Ozan Yanar.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Eva Biaudet ja Heimo Laaksonen sekä varalle valtuutetut Mirita Saxberg ja Ozan Yanar.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close