Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 190 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Arja Karhuvaara ja Mahad Ahmed sekä varatarkastajiksi valtuutetut Björn Månsson ja Amanda Pasanen.

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valtuutetut Arja Karhuvaara ja Mahad Ahmed sekä varatarkastajiksi valtuutetut Björn Månsson ja Amanda Pasanen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close