Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 149 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Joel Harkimo ja Fatim Diarra sekä varalle valtuutetut Dan Koivulaakso ja Terhi Peltokorpi.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close