Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 149 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Joel Harkimo och Fatim Diarra valdes till protokolljusterare med ledamöterna Dan Koivulaakso och Terhi Peltokorpi som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Joel Harkimo och Fatim Diarra till protokolljusterare med ledamöterna Dan Koivulaakso och Terhi Peltokorpi som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng