Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 9. / 46 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että puheenjohtajan ja va. tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 10.4.–7.5.2018 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä