Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 9. / 46 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että puheenjohtajan ja va. tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 10.4.–7.5.2018 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä