Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 16. / 724 §

Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

310 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

311 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

312 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

313 §, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

314 §, Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä HSY Vesihuollolle.

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölle, asemakaavoitukselle, Asuntotuotannolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

315 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloite 6 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna