Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

16. / 724 §

Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

310 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

311 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

312 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

313 §, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

314 §, Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä HSY Vesihuollolle.

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölle, asemakaavoitukselle, Asuntotuotannolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

315 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloite 6 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna