Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 2 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Marcus Rantala ja Sinikka Vepsä sekä varalle valtuutetut Mika Ebeling ja Seija Muurinen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Marcus Rantala ja Sinikka Vepsä sekä varalle valtuutetut Mika Ebeling ja Seija Muurinen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close