Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamisesta
  • valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite viittomakielen tulkin saamisesta valtuuston kokouksiin
  • valtuutettu Reetta Vanhasen ym. aloite matalankynnyksen vanhemmuusvalmennuksen vahvistamisesta
  • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta
  • valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite ekologisen kompensaation kokeilemisesta kaavoituksessa
  • valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen yhteyksien turvaamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close