Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Nelli Ruotsalainen m.fl. om säkerställande av tillgången till inkvartering för LHBTIQ-asylsökande och dess trygghet 
  • Motion av ledamoten Suldaan Said Ahmed m.fl. om teckenspråkstolkning till fullmäktiges sammanträden
  • Motion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om förstärkning av föräldraförberedelsen med låg tröskel
  • Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om belysning av graffiti på Gårdsbacka metrostation
  • Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett försök med ekologisk kompensation i planläggningen
  • Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om utredning av miljöskadliga förfaranden i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Terhi Koulumies om tryggande av de offentliga trafikförbindelserna i Munkshöjden

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng