Ilmoitusasiat

Case 9. / 56 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Riippumattomuusvakuutusten antaminen

Tarkastusvirastossa on käytössä menettely, jolla varmistetaan että kukin tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittava käy omalta osaltaan läpi alkaneen työkauden työtehtäviin liittyvät riippumattomuuden edellytykset. Yhdenmukaista riippumattomuuden arviointia varten on käytössä lomake, jonka jokainen palauttaa allekirjoituksin tarkastusjohtajalle. Oman alkaneeseen työkauteen liittyvän riippumattomuusvakuutuksensa va. tarkastusjohtaja on allekirjoittanut 16.5.2018.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä