Ilmoitusasiat

9. / 56 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Riippumattomuusvakuutusten antaminen

Tarkastusvirastossa on käytössä menettely, jolla varmistetaan että kukin tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittava käy omalta osaltaan läpi alkaneen työkauden työtehtäviin liittyvät riippumattomuuden edellytykset. Yhdenmukaista riippumattomuuden arviointia varten on käytössä lomake, jonka jokainen palauttaa allekirjoituksin tarkastusjohtajalle. Oman alkaneeseen työkauteen liittyvän riippumattomuusvakuutuksensa va. tarkastusjohtaja on allekirjoittanut 16.5.2018.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä