Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

Case 1. / 7 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

The Education Committee's Swedish Sub-committee

Beslut

Svenska sektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt välja ledamöterna Bicca Olin och Theo Tyrväinen till protokolljusterare och ledamoten Silva Mertsola till ersättare för dessa.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm