Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

Ärende 1. / 7 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Beslut

Svenska sektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt välja ledamöterna Bicca Olin och Theo Tyrväinen till protokolljusterare och ledamoten Silva Mertsola till ersättare för dessa.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm