Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 15. / 175 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän aloite asuntojen energiankulutuksesta
  • valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttamisesta

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite julkisen liikenteen lipunhintojen alentamisesta määräaikaisen 0% alvin johdosta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite poikkeuslupien myöntämiskäytännön tiukentamisesta puistojen osalta
  • valtuutettu Atte Kalevan aloite Vihdintien-Kaupintien raitiotien tarpeellisuuden uudelleen arvioinnista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • valtuutettu Nina Miettisen aloite liikuntakäytössä olevien kenttien vapaakäyttövuorojen turvaamisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettiin kuusi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi