Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

15. / 175 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän aloite asuntojen energiankulutuksesta
  • valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttamisesta

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite julkisen liikenteen lipunhintojen alentamisesta määräaikaisen 0% alvin johdosta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite poikkeuslupien myöntämiskäytännön tiukentamisesta puistojen osalta
  • valtuutettu Atte Kalevan aloite Vihdintien-Kaupintien raitiotien tarpeellisuuden uudelleen arvioinnista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • valtuutettu Nina Miettisen aloite liikuntakäytössä olevien kenttien vapaakäyttövuorojen turvaamisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2023 jätettiin kuusi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi