Kokouksessa jätetyt aloitteet

Case 14. / 281 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite Helsingin rahankäytön avoimuuden lisäämisestä
  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite vähäpäästöiseen liikenteeseen kannustamisesta
  • valtuutettu Vesa Korkkulan aloite kaupunkilaavuista ja nuotiopaikoista

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close