Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 14. / 281 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Eeva Kärkkäinens motion om att öka öppenheten i användningen av stadens pengar
 
  • ledamoten Juhani Strandéns motion om uppmuntrande till att minska utsläppen i trafiken
  • ledamoten Vesa Korkkulas motion om stadsvindskydd och eldplatser

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng