Frågestund

Case 3. / 23 §

Frågestund

Helsinki City Council

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras fråga om att öppna Tavastvägen tillfälligt för bilar medan byggena i Hagnäs pågår, Ozan Yanars fråga om bedömning av behovet av undervisning i finska som andraspråk och Nora Grotenfelts fråga om möjligheterna att genomföra de förslag till förbättringar av förhållandena inom småbarnspedagogiken som samlades in vid demonstrationen STOP VaKava leikki.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close