Kyselytunti

3. / 23 §

Kyselytunti

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kysymys aiheesta Hämeentien väliaikainen avaaminen autoille Hakaniemen rakennustöiden ajaksi, valtuutettu Ozan Yanarin kysymys aiheesta S2-kielen opetuksen tarpeen arviointi sekä valtuutettu Nora Grotenfeltin kysymys aiheesta STOP VaKava leikki -mielenilmauksen yhteydessä kerättyjen varhaiskasvatuksen olosuhteita parantavien toimenpiteiden toteutusmahdollisuudet.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje