Val av protokolljusterare

Case 2. / 196 §

Val av protokolljusterare

Helsinki City Council

Beslut

Ledamöterna Risto Rautava och Amanda Pasanen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Tuomas Nevanlinna och Silja Borgarsdóttir Sandelin som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Risto Rautava och Amanda Pasanen till protokolljusterare med ledamöterna Tuomas Nevanlinna och Silja Borgarsdóttir Sandelin som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close