Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 196 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Risto Rautava ja Amanda Pasanen sekä varalle valtuutetut Tuomas Nevanlinna ja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Risto Rautava ja Amanda Pasanen sekä varalle valtuutetut Tuomas Nevanlinna ja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje