Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Case 1. / 290 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Otto Meri, ersättare Heimo Laaksonen
 • Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen
 • Seija Muurinen, ersättare Laura Rissanen
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Seida Sohrabi
 • Risto Rautava, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Elina Valtonen, ersättare Lotta Backlund
 • Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Maria Ohisalo, ersättare Kati Juva
 • Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius
 • Otso Kivekäs, ersättare Nina Miettinen
 • Hilkka Ahde, ersättare Nita Austero
 • Tuula Haatainen, ersättare Fardoos Helal
 • Ilkka Taipale, ersättare Jukka Järvinen
 • Harry Harkimo, ersättare Katri Penttinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Daniel Sazonov
 • Ozan Yanar
 • Timo Harakka

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close