Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 290 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen
 • Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen
 • Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Seida Sohrabi
 • Risto Rautava, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Elina Valtonen, tilalle Lotta Backlund
 • Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Maria Ohisalo, tilalle Kati Juva
 • Osmo Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius
 • Otso Kivekäs, tilalle Nina Miettinen
 • Hilkka Ahde, tilalle Nita Austero
 • Tuula Haatainen, tilalle Fardoos Helal
 • Ilkka Taipale, tilalle Jukka Järvinen
 • Harry Harkimo, tilalle Katri Penttinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Daniel Sazonov
 • Ozan Yanar
 • Timo Harakka

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje