Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 144

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite perheiden palveluiden kehittämisestä
  • valtuutettu Jussi Niinistön ym. aloite Maailman rauha -patsaan siirtämisestä Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Otto Meren ym. aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta A-L ja M-Ö
  • valtuutettu Mikko Särelän ym. aloite erityislasten palveluiden parantamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close