Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 144

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utveckling av tjänster för familjer
  • Motion av ledamoten Jussi Niinistö m.fl. om flyttning av statyn Världsfreden från Hagnäskajen till Leninparken

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om ändring av vallängdens fördelning till A–L och M–Ö
  • Motion av ledamoten Mikko Särelä m.fl. om förbättring av tjänsterna för specialbarn

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng