Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 189 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Matias Pajula, tilalle Seida Sohrabi
 • Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Laura Rissanen
 • Jenni Pajunen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Sari Sarkomaa, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Timo Harakka, tilalle Nita Austero
 • Ilkka Taipale, tilalle Fardoos Helal
 • Mia Haglund, tilalle Vesa Korkkula
 • Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Marko Kettunen
 • Johanna Nuorteva, tilalle Sanna Vesikansa

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Petra Malin

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close