Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 189 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Matias Pajula, ersättare Seida Sohrabi
 • Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Laura Rissanen
 • Jenni Pajunen, ersättare Heimo Laaksonen
 • Sari Sarkomaa, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Timo Harakka, ersättare Nita Austero
 • Ilkka Taipale, ersättare Fardoos Helal
 • Mia Haglund, ersättare Vesa Korkkula
 • Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen
 • Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Marko Kettunen
 • Johanna Nuorteva, ersättare Sanna Vesikansa

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Petra Malin

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng