Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 105

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close