Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 210 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sini Korpinen ja Sami Muttilainen sekä varalle valtuutetut Ozan Yanar ja Laura Kolbe.

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valtuutetut Sini Korpinen ja Sami Muttilainen sekä varalle valtuutetut Ozan Yanar ja Laura Kolbe.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close