Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 210 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Sini Korpinen och Sami Muttilainen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Ozan Yanar och Laura Kolbe som ersättare.

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sini Korpinen och Sami Muttilainen till protokolljusterare med ledamöterna Ozan Yanar och Laura Kolbe som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng