Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 5.10. - 11.10.2023

§ 11

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 5.10. - 11.10.2023

Deputy Mayor

Päätös

Apulaispormestari päätti, ettei hän ota kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 5.10. - 11.10.2023 tekemiä päätöksiä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin
mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Kaupunkiympäristölautakunta ei kokoonnu viikolla nro 42, jolloin lautakunnalle ei voida antaa tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 5.10. - 11.10.2023 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Maankäytön yleissuunnittelu, yleiskaavoitus, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, toimitilatontit ja kiinteistökehitys, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, myynti- ja vuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 3, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu ja ohjaus, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, projektitoimisto-yksikkö, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 5.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi

Decisionmaker

Anni Sinnemäki
apulaispormestari