Asiakirjat: Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Valitse vuosi
Näytä lisää