Kunnossapidon ajankohtaiskatsaus

Case 2. / 83 §

Kunnossapidon ajankohtaiskatsaus

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva antaa kokouksessa metron kunnossapitoon liittyvän ajankohtaiskatsauksen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Ask for more info

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi