Kunnossapidon ajankohtaiskatsaus

Ärende 2. / 83 §

Kunnossapidon ajankohtaiskatsaus

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva antaa kokouksessa metron kunnossapitoon liittyvän ajankohtaiskatsauksen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Mer information fås av

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi