Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 27. / 141 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisuista
  • valtuutettu Maaret Castrénin aloite 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlasta
  • valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite Wilma-järjestelmän toiminnallisuuksista ruotsinkielisten oppilaiden kohdalla
  • valtuutettu Amanda Pasasen aloite Sipoonkorven kansallispuiston laajentamisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Tuulia Pitkäsen aloite Karhupuiston kioskipaikan kilpailutuksesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi