Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 27. / 141 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisuista
  • valtuutettu Maaret Castrénin aloite 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlasta
  • valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite Wilma-järjestelmän toiminnallisuuksista ruotsinkielisten oppilaiden kohdalla
  • valtuutettu Amanda Pasasen aloite Sipoonkorven kansallispuiston laajentamisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Tuulia Pitkäsen aloite Karhupuiston kioskipaikan kilpailutuksesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2023 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi