Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 58 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Atte Kaleva, tilalle Laura Rissanen
 • Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen
 • Seija Muurinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Seida Sohrabi
 • Elina Valtonen, tilalle Matti Niiranen
 • Anni Sinnemäki, tilalle Sanna Vesikansa
 • Fatim Diarra, tilalle Aino Tuominen
 • Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Maria Ohisalo, tilalle Kati Juva
 • Emma Kari, tilalle Nina Miettinen
 • Mari Holopainen, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius
 • Shawn Huff, tilalle Hannus Oskala
 • Amanda Pasanen, tilalle Oula Silvennoinen
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Timo Harakka, tilalle Fardoos Helal
 • Elisa Gebhard, tilalle Nita Austero
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Pia Kopra, tilalle Marko Kettunen
 • Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Elina Kauppila
 • Mirita Saxberg

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close