Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 58 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Atte Kaleva, ersättare Laura Rissanen
 • Otto Meri, ersättare Heimo Laaksonen
 • Seija Muurinen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Seida Sohrabi
 • Elina Valtonen, ersättare Matti Niiranen
 • Anni Sinnemäki, ersättare Sanna Vesikansa
 • Fatim Diarra, ersättare Aino Tuominen
 • Alviina Alametsä, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Maria Ohisalo, ersättare Kati Juva
 • Emma Kari, ersättare Nina Miettinen
 • Mari Holopainen, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius
 • Shawn Huff, ersättare Hannus Oskala
 • Amanda Pasanen, ersättare Oula Silvennoinen
 • Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 • Timo Harakka, ersättare Fardoos Helal
 • Elisa Gebhard, ersättare Nita Austero
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
 • Pia Kopra, ersättare Marko Kettunen
 • Laura Kolbe, ersättare Anna Karhumaa

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Elina Kauppila
 • Mirita Saxberg

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng