Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 18. / 338 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Minja Koskelan aloite muskarituntikokeilusta päiväkodeissa lasten tasa-arvon vahvistamiseksi

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite nuoriso-ohjaajien määrän kasvattamisesta
  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistamisesta
  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite kouluissa tehtävän nuorisotyön resurssien kasvattamisesta
  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite taiteen perusopetuksen määrärahan parantamisesta
  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite määrärahan varaamisesta lumensulatuslaitteiden hankintaa varten

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Tarik Ahsanullahin aloite Hakaniemen väliaikaisen kauppahallin säilyttämisestä
  • valtuutettu Matias Pajulan aloite vuokrasopimusten purkamisesta Teboilin kanssa

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettiin kahdeksan aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi