Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 18. / 338 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Minja Koskelan aloite muskarituntikokeilusta päiväkodeissa lasten tasa-arvon vahvistamiseksi

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite nuoriso-ohjaajien määrän kasvattamisesta
  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistamisesta
  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite kouluissa tehtävän nuorisotyön resurssien kasvattamisesta
  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite taiteen perusopetuksen määrärahan parantamisesta
  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite määrärahan varaamisesta lumensulatuslaitteiden hankintaa varten

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Tarik Ahsanullahin aloite Hakaniemen väliaikaisen kauppahallin säilyttämisestä
  • valtuutettu Matias Pajulan aloite vuokrasopimusten purkamisesta Teboilin kanssa

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.5.2023 jätettiin kahdeksan aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi