Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 23

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta.

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä
  • valtuutettu Abdirahim Husseinin ym. aloite syrjäytymisen ja yksinäisyyden purkupalveluista
  • valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite kaljakellunnan lopettamisesta
  • valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi
  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite esteettömyyden lisäämisestä kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close