Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 15

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite lastensuojelun perhehoidon palkkioiden nostamisesta naapurikaupunkien tasolle

Ryhmäaloitteet

  • Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite Malmin lentokenttäalueen kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustannusten tarkistamisesta
  • Valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite hyönteishotelleista kaupungin puistoihin
  • Valtuutettu Jenni Pajusen ym. aloite suunnitelmasta kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Nihdistä Tervasaareen
  • Valtuutettu Petra Malin ym. aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi
  • Valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite hiekoituksen vähentämisestä asuinalueilla

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Leikosaarentien liikenneturvallisuudesta Vuosaaren Aurinkolahdessa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close