Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 15

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Budgetmotioner

  • Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara om höjning av arvodena inom barnskyddets familjevård i Helsingfors till samma nivå som i grannstäderna

Gruppmotioner

  • Gruppmotion av Öppna Partiets fullmäktigegrupp om laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde
  • Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om insektshotell i stadens parker
  • Motion av ledamoten Jenni Pajunen m.fl. om planering av en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen
  • Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om åtgärder av Helsingfors stad som arbetsgivare i syfte att minska utmattningen bland föräldrar
  • Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om minskad sandning i bostadsområdena

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Ville Jalovaara om trafiksäkerheten på Lekholmsvägen i Solvik i Nordsjö

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng