Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 283 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Tuomas Rantanen ja Elisa Gebhard sekä varalle valtuutetut Eveliina Heinäluoma ja Mika Ebeling.

Käsittely

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valtuutetut Tuomas Rantanen ja Elisa Gebhard sekä varalle valtuutetut Eveliina Heinäluoma ja Mika Ebeling.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close