Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 64 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Veronika Honkasalo ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Pekka Sauri.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Veronika Honkasalo ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Pekka Sauri.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close