Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Case 1. / 104 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Juha Hakola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara  
 • Seija Muurinen, ersättare Heimo Laaksonen
 • Mirita Saxberg, ersättare Seida Sohrabi
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 • Sini Korpinen, ersättare Katri Penttinen
 • Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Emma Kari, ersättare Sanna Vesikansa
 • Ozan Yanar, ersättare Kati Juva
 • Pekka Sauri, ersättare Nina Miettinen
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Sanrda Hagman
 • Petra Malin, ersättare Anna Lemström
 • Sami Muttilainen, ersättare Laura Kolehmainen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Mikko Paunio
 • Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen
 • Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka
 • Mikael Jungner, ersättare Kimmo Niemelä
 • Pia Pakarinen, ersättare Laura Rissanen
 • Anniina Iskanius, ersättare Pekka Löfman

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Anni Sinnemäki 
 • Nasima Razmyar
 • Johanna Nuorteva
 • Atte Kaleva 

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close