Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 104 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Juha Hakola, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara  
 • Seija Muurinen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Mirita Saxberg, tilalle Seida Sohrabi
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 • Sini Korpinen, tilalle Katri Penttinen
 • Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Emma Kari, tilalle Sanna Vesikansa
 • Ozan Yanar, tilalle Kati Juva
 • Pekka Sauri, tilalle Nina Miettinen
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Sandra Hagman
 • Petra Malin, tilalle Anna Lemström
 • Sami Muttilainen, tilalle Laura Kolehmainen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Mikko Paunio
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen
 • Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka
 • Mikael Jungner, tilalle Kimmo Niemelä
 • Pia Pakarinen, tilalle Laura Rissanen
 • Anniina Iskanius, tilalle Pekka Löfman

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Anni Sinnemäki 
 • Nasima Razmyar
 • Johanna Nuorteva
 • Atte Kaleva 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje