Ilmoitusasiat

Case 9. / 58 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tarkastusviraston toimitilojen perusparannushankkeen tarvekuvaus

Tarkastusjohtaja esittelee toimitilojen tarvekuvauksen.

Yhteenveto arviointikertomuksen 2019 mediaseurannasta

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä